Címkearchívumok: Debrecen

Multimédia az oktatásban konferencia

A szervezők meghosszabbították az előadói jelentkezés határidejét a Multimédia az oktatásban 2009 konferenciára (Debrecen); az új határidő május 15. Ugyancsak május 15-ig érvényes még a kedvezményes regisztráció (20.000 Ft+ÁFA). A felhívás szövege:

—————————————————–

2009-ben 15. alkalommal rendezzük meg a Multimédia az oktatásban konferenciát.

A konferencia témája az oktatási tevékenység és a – legszélesebb értelemben vett – multimédia-technológia kapcsolata, így a társadalomtudományi kutatástól a biológiai sajátosságokig, a módszertani kutatásoktól, a technológia új eredményeinek bemutatásáig széles területet fog át. A konferencia a multimédiának az oktatásban történő hasznosítására, a technikai és a módszertani fejlesztésekre, illetve a kutatásokra igyekszik koncentrálni.

A konferencia időpontja: 2009. június 24-25.

Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A konferencia célja, hogy

 • elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjét és találkozását;
 • bemutatkozási és publikálási lehetőséget adjon a hazai és a határon túli oktatóknak, kutatóknak és (PhD és egyetemi) hallgatóknak az új kutatási eredmények széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok segítségével;
 • az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak a „Journal of Applied Multimedia” vagy a „Teaching Mathematics and Computer Science” nemzetközi, referált folyóiratban történő megjelenésre.

A benyújtott és megtartott előadások a konferencia kiadványát képező DVD-n jelennek meg, mind szöveges, mind videó formátumban.

A konferencia tervezett témakörei:

 • A klasszikus multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása,
 • Multimédia alkalmazások a szabad szoftverek világából,
 • Könyvtár, multimédia, oktatás. A könyvtárak új helye, szerepe a modern, a multimédiás, a hálózati tanulás időszakában,
 • Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban,
 • Programozás multimédiás környezetben,
 • M-learning mint az oktatás egy új eszköze. A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei,
 • Digitális tudásbázisok és keretrendszerek kapcsolata. Kapcsolódás, elérés, részvétel a virtuális térben,
 • Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolata. Vannak-e szerzői jogi korlátok a virtuális térben. Személyes tudás vagy közösségi tudás,
 • A multimédia eszközeinek szerepe a fogyatékkal élők képzésében, életminőségének javításában,
 • „Serious Games”,
 • A közszféra és a multimédia kapcsolata.

A szakmai megjelenés, a bemutatkozás lehetséges formái a konferencián:

 • hagyományos plenáris és szekcióelőadások,
 • poszterbemutatók
 • tapasztalati, módszertani, technikai megoldások bemutatása,
 • videokonferencia, online bejelentkezés,
 • a BA és MA szintű képzésben tanulóknak külön hallgatói szekció,
 • a PhD hallgatók a kutatási területüknek megfelelő szekcióban adhatnak elő,
 • kiállítóként történő bemutatkozás.

A konferenciával kapcsolatos további információk:
honlap: http://mmo2009.kfrtkf.hu
e-mail: mmokonf2009@gmail.com

—————————————————–

Share